Uszkodzone urządzenie?

Regulamin

Regulamin przyjęcia sprzętu do serwisu:

 • Zleceniodawcą (Klientem) jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania usługi naprawy serwisowej.
 • Naprawy zawsze są realizowane według kolejności przyjęć.
 • Serwis niezwłocznie zobowiązuje się i wykonuje usługi zazwyczaj 1-2 dni robocze .
 • Zakład nie podaje wiążącego terminu wykonania usługi jest on terminem orientacyjnym i może ulec zmianie (np. gdy zajdzie konieczności sprowadzenia części )
 • W przypadku niezgodności opisu uszkodzenia ze stanem faktycznym mogą być pobrane opłaty serwisowe.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty serwisowej sprzętu przyjętego do naprawy, w przypadku skutecznej naprawy opłata ta jest zaliczana w koszt robocizny.
 • Serwis udziela gwarancję na wszystkie nowe wymienione częsci 12mcy a okres liczony jest od ustalonego dnia odbioru
 • Sprzęt przyjęty do serwisu a nie odebrany w ciągu 30 dni przechodzi na własność serwisu.
 • Przekazując sprzęt do naprawy zleceniodawca akceptuje wyżej wymienione warunki .Niniejszy regulamin nie wymaga akceptacji pisemnej.
 • Regulamin jest wywieszony w zakładzie w widocznym miejscu i jest udostepniony na stronie internetowej firmy.Podczas przyjęcia sprzętu do naprawy klient nie otrzymuje już dokumentu potwierdzającego zaznajomienie się z niniejszym regulaminem.
 • Klient, który chce skorzystać z usług firmy TECHNIC zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem. Oddający do naprawy dobrowolnie akceptuje warunki regulaminu.